บริการ

งานด้านวิศวกรรมครบวงจร

บริษัท ศรัทธา เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการออกแบบ 3D รวมถึงงานต่อเติมตัวอาคาร และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน รับเหมาก่อสร้างทุกระบบทุกขนาด มีพนักงานรองรับงานทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ระบบเครื่องจักร

มีความเชี่ยวชาญในงานติดตั้งเครื่องจักรทั้งขนาดใหญ่- ขนาดเล็ก รวมทั้งงานเคลื่อนย้ายและรื้อถอน งานขนส่ง ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรใหม่ในไลน์ผลิต

 • เคลื่อนย้ายอุปกรณ์และเครื่องจักร
 • การรื้อถอนอุปกรณ์เครื่องจักร
 • ย้ายโครงสร้างพร้อมติดตั้ง

ระบบเครื่องกล

 • รับออกแบบและสร้างงาน
 • ระบบเครื่องกล
 • ระบบป้องกันอัคคีภัย
 • ระบบปรับอากาศ
 • ระบบประปา
 • กระบวนการสาธารณูปโภค สำหรับโรงงานผลิต

ระบบไฟฟ้าการสื่อสาร

ให้บริการงานออกแบบด้านวิศวกรรมและติดตั้งอำนวยความสะดวก ด้านไฟฟ้าสำหรับอาคารและอุตสาหกรรมการผลิต ไฟส่องสว่าง, ตู้ไฟหลัก แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องจักร การต่อติดตั้งบัสดักท์ ติดตั้งในส่วนงานระบบสื่อสาร

สำหรับอุตสาหกรรม

 • ออฟฟิศระบบกล้องวงจรปิด – แลน
 • เครือข่ายระบบโทรศัพท์
 • เครือข่ายระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
 • เครือข่ายระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าภายในอาคาร
 • เครือข่ายระบบเสียงตามสายติดตั้ง

งานก่อสร้าง

พวกเราทำงานครอบคลุมงานก่อสร้างทุกประเภท งานอาคาร งานโยธาทั่วไป งานออกแบบประกอบชิ้นงาน ติดตั้ง,ดัดแปรงเคลื่อนย้ายซ่อมแซมและให้บริการตกแต่ง ปรับปรุง ต่อเติมโรงงาน

 • โกดังเก็บสินค้า
 • โรงประกอบงาน
 • ลานจอดรถ
 • งานฐานรากเครื่องจักร
 • งานถังน้ำใต้ดิน

งานโครงสร้าง

ให้ความสำคัญเรื่องการออกแบบดีไซน์ เพื่อตอบสนองงานโครงสร้างเหล็ก ที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัย

 • งานโครงหลังคา
 • งานโครงสร้างพื้นเหล็ก
 • งานโครงสร้างบันไดเหล็ก
 • บูททำสี
 • บูททำงาน
 • รั้ว,ราวกันตก

ระบบเซฟตี้

เรายึดหลักความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกรูปแบบมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ เราจึงให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน คิด วิเคราะห์อันตรายที่จะเกิดขึ้น แก้ไขอย่างเร่งด่วน และมีอุปกรณ์เซฟตี้ที่ได้คุณภาพเหมาะสมในการใช้งานให้ความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้า