เกี่ยวกับเรา

บริษัท ศรัทธา เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด

ให้บริการออกแบบและสร้างงานด้านวิศวกรรม ระบบเครื่องกล ก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร โรงงาน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
เราให้ความสำคัญกับการบริการที่ดีเพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมั่นใจ ควบคู่กับความปลอดภัยของพนักงาน ทรัพย์สิน และตัวของลูกค้า

ประวัติความเป็นมา บริษัท ศรัทธา เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2551 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ด้วยความภาคภูมิใจและแนวคิดที่ว่า “เทคนิคคืออนาคต” ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท พนักงานประจำสำนักงานและคนไซต์งาน 60 คน

ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2551

โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคมืออาชีพ

ความภาคภูมิใจและแนวคิดที่ว่า "เทคนิคคืออนาคต"

พนักงานประจำมากกว่า 60 คน